2005 Lexus RX-400 h-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Tập hợp các hướng dẫn sử dụng và bảo trì của Lexus RX-400 h 2005
Ipsum
 1. [] Các hướng dẫn này được phát triển phù hợp với các yêu cầu của SAE J2008.

  1. [] Chẩn đoán

   [] Loại bỏ và cài đặt, thay thế, tháo gỡ và reassembly, kiểm tra và điều chỉnh

   [] Cuối cùng phòng

  [] Trong hướng dẫn này bỏ qua một mô tả về các thủ tục sau đây. Mặc dù vậy, các thủ tục này phải được thực hiện.

  1. [] Sử dụng Jack hoặc nâng

   Thanh toán bù trừ [] bắn chi tiết

   [] Kiểm tra trực quan


PDF HTML
Kích thước: 107.88 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: