Một tài khoản mới tên là [URL = http://autorepman.com/member.php?u=29180] quyennv [/ URL] đã được đăng ký với địa chỉ IP: 14.160.62.82. Tài khoản mới đã được chuyển tới các bảng công tác phòng chống Usergroup.

Các người dùng khác đã đăng ký với địa chỉ IP này là:
[DANH SÁCH = 1] [] [URL = http://autorepman.com/member.php?u=29091] thuy0facom [/ URL] [/LIST]