KIA Sportage KM -một người sử dụng đa phương tiện hướng dẫn/hướng dẫn về sửa chữa và bảo trì của xe.
Hướng dẫn này bao gồm một mô tả của hệ thống xe lớn, chẳng hạn như:-động cơ, bộ truyền động (lúc, 4WD), ESP, SRS, TPMS, ETACS, cũng bao gồm mã số hướng dẫn với cơ hội để kiểm tra kiến thức của mình trong thực tế.

Ngôn ngữ: tiếng Anh


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: