KIA Cerato-obučaûŝee video trên sửa chữa xe và bảo trì.
Đào tạo video cho vận hành và bảo dưỡng xe KIA Cerato cung cấp khái niệm overviews của nút chính và tập hợp và hình ảnh hoạt hình và video của tất cả các đơn vị của xe từ các công cụ để các thiết bị điện tử. Ví dụ về làm việc với các đơn vị kiểm soát của các nút khác nhau (EBD/ABS động cơ, vv) thông qua thiết bị chẩn đoán, cũng như các ví dụ của các chẩn đoán của xe KIA Cerato.


Nhà sản xuất: KIA MOTORS RUS Trung tâm học tập
Phát hành: 2009
Định dạng: MPEG-4 Visual
Thời gian: 31 phút
Chất lượng: DVDRip
Kích thước: 350 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: