Sửa chữa hướng dẫn sử dụng các linh hồn Kia Các sửa đổi của năm 2008. Linh hồn KIA trang bị động cơ xăng, khối lượng 1.6 hoặc 2,0 lít động cơ diesel, cũng như số tiền tương đương với 1.6 lít.

Hướng dẫn có chứa một sự giàu có của hữu ích cho chủ sở hữu xe, tần số the linh hồn KIA của bảo trì, bảo dưỡng đặc thù và sắc thái của các linh hồn, tính độc đáo của họ.
Sửa chữa hướng dẫn sử dụng các linh hồn Kia ở đầu của cuốn sách có chứa các hướng dẫn chi tiết về hoạt động của xe. Các hướng dẫn là một kế hoạch hành động chi tiết trong trường hợp lỗi, trình tự và quy mô của tất cả các công trình thực hiện trong quá trình bảo dưỡng; kiểm tra định kỳ được đưa ra các đề án màu sắc của các kết nối điện linh hồn Kia (gọi là-điện).

Chủ đề tương tự: