Infiniti EX35 2008 J50-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng kỹ thuật Infiniti EX35 J50 (thị trường Nhật bản Nissan Skyline Crossover) với năm 2008. Cung cấp thông tin về làm thế nào để chẩn đoán và sửa chữa các thành phần của Infiniti EX35 J50. Đặc biệt chú ý trả tiền để sửa chữa các động cơ, bộ truyền động, Hệ thống làm mát, Hệ thống sưởi, Hệ thống thông gió và điều hoà, truyền, phanh hệ thống, chỉ đạo, đình chỉ, phanh hệ thống, cơ thể, kỹ thuật điện.
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 86.06 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: