Một hướng dẫn đa phương tiện để sửa chữa và bảo trì của Infiniti QX4 (1996-) (cũng như Nissan Terrano Pathfinder R50) có chứa các đặc điểm kỹ thuật đầy đủ, điều hành hướng dẫn, bảo trì thẻ. Hướng dẫn sử dụng cũng mô tả chi tiết hệ thống bôi trơn, làm mát, Hệ thống nhiên liệu, Hệ thống phanh xe.Loại: .exe
Kích thước: 84.48 MbChủ đề tương tự: