Một hướng dẫn chi tiết với rất nhiều minh họa màu sắc. Dịch vụ hướng dẫn sử dụng Hyundai Solaris và hướng dẫn sử dụng, cũng như bảo trì, Hyundai Hyundai Solaris Solaris với mô hình năm 2011 với R4, động cơ xăng 16V 1.4 và 1,6 lít.


Ngày phát hành: 2011
Nhà xuất bản: Thứ ba Rome
ISBN: 978-5-91774-928-0


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: