Một hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì Hyundai Elantra J3 với năm 2000.
Hướng dẫn này dành cho nhân viên của dịch vụ đại lý chính thức của Hyundai để sử dụng như một hướng dẫn sử dụng cung cấp hiệu suất hiệu quả và chất lượng của các công trình về sửa chữa và bảo trì Hyundai Elantra J3.
Từ hiệu suất chất lượng của việc sửa chữa và bảo trì của đội ngũ nhân viên dịch vụ Hyundai đáng kể phụ thuộc vào người tiêu dùng là hài lòng với sản phẩm Hyundai của họ. Nó là quan trọng, do đó, nhân viên phục vụ để triệt để biết nội dung của sổ tay này và liên tục sử dụng giúp đỡ của ông bằng cách lưu trữ nó ở một nơi có thể truy cập dễ dàng.
Tất cả các bước trong thông tin hướng dẫn này, bao gồm cả hình ảnh, bản vẽ, dữ liệu kỹ thuật số và đặc điểm phản ánh thiết kế của chiếc xe tại thời điểm đi của ông trong in ấn. Trong trường hợp thay đổi thiết kế xe hơi liên quan đến dịch vụ khách hàng, đại lý sẽ được gửi đến các tờ kỹ thuật có liên quan hoặc phần bổ sung của các sổ tay. Tất cả thông tin mới nhận được nhất thiết phải được thực hiện trong hướng dẫn.


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: