Hướng dẫn sửa chữa xe và bảo trì và hoạt động của xe Hyundai ma trận (2002-2006), đó là đầy đủ chi tiết kỹ thuật, mô tả những căn bản của việc sử dụng ma trận.
Hướng dẫn này mô tả tất cả các thành phần và hội đồng, cơ chế quan trọng và các hệ thống của xe. Đề nghị về thực hiện sửa chữa và bảo trì.


Loại: .exe
Kích thước: 285 Mb


Hyundai ma trận (2002-2006) dịch vụ đa phương tiện hướng dẫn sử dụng-prscr1-jpg Hyundai ma trận (2002-2006) dịch vụ đa phương tiện hướng dẫn sử dụng-prscr2-jpg Hyundai ma trận (2002-2006) dịch vụ đa phương tiện hướng dẫn sử dụng-prscr3-jpg


Chủ đề tương tự: