Sửa chữa hướng dẫn sử dụng xe Hyundai Elantra nhằm mục đích cho người lái xe làm chiếc xe sửa chữa cho mình và bao gồm một mô tả về tháo gỡ, tháo dỡ, kiểm tra, điều chỉnh, lắp ráp và cài đặt các bộ phận và phụ tùng xe Elantra.


Ngày phát hành: 2007
Chất lượng: Máy tính đầu tiên (eBook)
Ngôn ngữ: tiếng Anh


Chủ đề tương tự: