Honda phù hợp/Jazz GE6, GE8, GG1-3 2009 ESM-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn ban đầu để bảo trì và sửa chữa của thế hệ Jazz/Fit II (GE6, GE8, GG1-3).


Phát hành: 2009
Yêu cầu hệ thống: Microsoft Internet Explorer 5.0 cao
Ngôn ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng ý, tiếng Đức, tiếng Hà Lan, Na Uy, Pháp
Kích thước: 3.47 Gb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: