Đa phương tiện một hướng dẫn để sửa chữa xe và bảo trì của Honda Civic và Acura Integra (1994-...) một số lớn các bản vẽ và hình ảnh hiển thị các cơ quan quản lý và tất cả các giai đoạn của sửa chữa và bảo trì theo lịch trình. Các chủ đề về khắc phục sự cố giúp đỡ trong việc xử lý sự cố. Mạch điện cho phép để nhanh chóng xác định các lỗi trong hệ thống điện của xe và tạo thuận lợi cho việc cài đặt của thiết bị bổ sung cần thiết.Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: