Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho sửa chữa và bảo trì của xe Honda Civic (Ballade) CRX & Shuttle, được phát hành năm 1984-1991.
Cuốn sách này trên xe sửa chữa Honda Civic Ballade, CRX & Shuttle bảo trì và hoạt động của họ những chiếc xe Honda Civic (Ballade) CRX & Shuttle năm 1984-1991 của sản xuất, được trang bị động cơ xăng của 1.3, 1.5, 1.6 lít.
Các hướng dẫn Mô tả các thiết bị và xe sửa chữa, bảo trì đơn vị và cơ chế. Tất cả các phần của sổ tay này mô tả sự cố điển hình và trục trặc của những chiếc xe, các khuyến nghị ngày của riêng mình. Mô tả từng bước vận hành, tháo gỡ và lắp ráp, điều chỉnh hoặc sửa chữa các đơn vị chính của xe. Là điểm kiểm soát và kích thước.
Kích thước: 39.58 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: