Gửi bởi Sửa chữa hướng dẫn sử dụng GEELY MKMK đường sản xuất từ năm 2006 (GEELY MK) và 2011 (GEELY MK CROSS). Những chiếc xe được trang bị với 1,5 lít xăng dầu động cơ.
Dịch vụ hướng dẫn sử dụng có chứa một phần-"sự cố bằng cách" giải thích làm thế nào để khi-sẽ không bắt đầu kiếm GEELY, áp lực dầu đã giảm, đi nhàn rỗi và các tình huống khác của vấn đề.
Cũng trong cuốn sách là tuần tự hướng dẫn cho bảo trì, chẩn đoán và sửa chữa các thành phần chính.


Ngày phát hành: 10 năm 2011
Tác giả: K. V. Sidorov, mất V. Petrov, D. Chaschin, L. V. Arkhipov
Series: sửa chữa mà không có bất kỳ vấn đề
Nhà xuất bản: Thứ ba Rome
ISBN: 978-5-91774-957-0Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: