GAZ-2705, 2705 estate, 3221-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Cuốn sách mô tả thiết kế của chiếc xe, hướng dẫn cho việc xác định và khắc phục sự cố, tháo gỡ, lắp ráp và điều chỉnh của các đơn vị của xe. Phác thảo của các thiết bị công nghệ để bảo trì và sửa chữa. Kích thước của các đơn giản nhất của thiết bị, cũng như kích thước của interfacing chi tiết cho các đơn vị cơ bản của xe. Được thiết kế để kỹ sư và kỹ thuật viên của vận tải đường bộ công ty và trạm dịch vụ. Có thể hữu ích cho chủ sở hữu cá nhân của các xe hơi, sinh viên và các trường cao đẳng nghiên cứu xe, như một công cụ giáo dục.


Kích thước: 10.68 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: