Hướng dẫn sử dụng mô tả làm thế nào để sửa chữa và dịch vụ xe Volga Gaz 24. Cũng trong cuốn sách là có thể trục trặc và loại bỏ của họ.
Trong các chi tiết thiết kế của chiếc Gaz 24, nhất quán và chi tiết các hội đồng khác nhau và chọn hoạt động trong trình tự chính xác, sửa chữa và điều chỉnh hoạt động.


Phát hành: 2001
Tác giả: Afonin. với.
Nhà xuất bản: bánh rán
ISBN: 5-8069-0049-5

GAZ-24 (2001) hướng dẫn sử dụng-0a74d3959569688b3966b808989211d8-jpgGAZ-24 (2001) hướng dẫn sử dụng-7e7f38616c0a736e287c18a8fa6e000b-jpgGAZ-24 (2001) hướng dẫn sử dụng-28de46e8b4f9c707eb7763c434fd5f3c-jpg

Chủ đề tương tự: