GAZ 33021, 33023-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn này là một hướng dẫn về bảo trì và sửa chữa của Gaz-3302, 33021, 3302. Nó được thiết kế cho kỹ thuật viên trạm dịch vụ, hạm đội xe tải và sửa chữa xưởng, cũng như cho các chủ sở hữu của phương tiện giao thông cá nhân. Hướng dẫn cung cấp hướng dẫn cho việc xác định và khắc phục sự cố thông tin và hướng dẫn cho tháo gỡ, lắp ráp và điều chỉnh của các đơn vị của các bộ phận phụ tùng xe hơi và sửa chữa trên cơ sở sẵn sàng.


Loại: pdf
Kích thước: 10.85 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: