GAZ 3307, 3309-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn này là một hướng dẫn về bảo trì và sửa chữa
GAZ-3307, Gaz-3309. hướng dẫn cung cấp hướng dẫn cho việc xác định và thông tin gỡ rối và các hướng dẫn cho tháo gỡ, lắp ráp và điều chỉnh của các đơn vị của xe hơi và sửa chữa tùng trên cơ sở sẵn sàng. Danh sách ống, vòng bi và con dấu được sử dụng trên xe, cũng như các danh sách địa điểm thắt chặt vít kết nối, chịu trách nhiệm sản phẩm có chứa kim loại quý, và hoạt động vật liệu được chỉ định trong phần phụ lục. các hướng dẫn được thiết kế để kỹ sư và công nhân kỹ thuật của cửa hàng và dịch vụ trạm, hạm đội xe tải và sửa chữa xưởng, cũng như cho các chủ sở hữu của phương tiện giao thông cá nhân.


Kích thước: 92.39 Mb

Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: