Album này có chứa một mô tả đầy đủ thiết bị và sự tương tác của bộ phận, đơn vị và các hải lý của xe ô tô, được minh họa với sơ đồ chi tiết, xem, cắt giảm. Trong album này, mỗi tác giả được đi kèm với các đặc tính của các trang web và rõ ràng các giải thích về công việc của mình. Cũng trong hướng dẫn này là một danh sách các vị trí của các bộ phận bao gồm các trang web.


Ngày phát hành: 2000
Tác giả: Ašmarov AV., Kubyshkin Yu.i.
ISBN: 5-88924-107-9
Định dạng: JPEG


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: