Cung cấp hướng dẫn cho xe Gaz-3102, mô tả thiết kế của chiếc xe, các thực tiễn tốt nhất cho xử lý sự cố và phân tích, tháo gỡ, lắp ráp và điều chỉnh của các đơn vị của xe. Là màu phác thảo của các thiết bị công nghệ để bảo trì và sửa chữa của Gaz-3102. Cho kích thước và mô tả của các đơn giản nhất của thiết bị, cũng như kích thước của interfacing chi tiết các đơn vị cơ bản của xe. Sổ tay này mô tả các sửa đổi tất cả của Gaz-3102, công bố trước khi 1998.


Ngày phát hành: 1998
Tác giả: A. D. Prosvirin, A. Gore, Ba, Dekhtyar, L. D. Kalmanson, A. M. Nevzorov, V. I. Pelûšenko, G. A. Ponomarev, B. Reutov, P. E. Syrkin, A. A. Troitsky, M. Tsyrlin.
Nhà xuất bản: «bản đồ của một chiếc xe»
ISBN: 5-8245-009-6/DjVu/DOC


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: