GAZ-33021/Gaz-2705-Gazelle sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn hoạt động, sửa chữa và bảo trì của Gaz-33021/Gaz-2705 Gazelle với động cơ ZMZ 4061 người/4063 và ZMZ 4026/4025.


Định dạng: EXE
Kích thước: 122.79 Mb


GAZ-33021/Gaz-2705 Gazelle hướng dẫn sử dụng-prscr1-jpg GAZ-33021/Gaz-2705 Gazelle hướng dẫn sử dụng-prscr2-jpg GAZ-33021/Gaz-2705 Gazelle hướng dẫn sử dụng-prscr3-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: