GAZ 3110 Volga-dịch vụ và sửa chữa xe.
Chúng tôi trình bày cho bạn một hướng dẫn Mô tả các tính năng kỹ thuật của Volga Gaz-3110 ", cuốn sách này cung cấp các hướng dẫn để chăm sóc, bảo trì và khắc phục sự cố Mẹo sửa chữa tất cả hệ thống và các đơn vị của xe.


Năm: 2007
Các trang: 228


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: