Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn cho việc chăm sóc và bảo trì của Gaz-z110, đặc biệt chú ý được dành cho việc xác định và khắc phục sự cố và sửa chữa tất cả hệ thống và các đơn vị của chiếc xe này.


Phát hành: 2002
ISBN: 5-7657-0220-1/DjVu/DOC


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: