Các hướng dẫn trực tuyến để giúp chủ sở hữu xe-sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô Gaz 31105. Hướng dẫn sử dụng có chứa một đầy đủ và chính xác specifications xe, đặc biệt là khai thác của nó, một mô tả của sự thất bại có thể, trục trặc và loại bỏ của họ. Sổ tay này được minh họa với hơn 300 màu sắc hình ảnh, sơ đồ và hình ảnh. Cũng nó chứa mạch điện Gaz 31105 Volga.


Định dạng: eBook
Kích thước: 241.7 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: