GAZ Z1029 Volga-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Sổ tay này được thiết kế để làm quen các nhân viên của ô tô, trạm dịch vụ và cửa hàng sửa chữa để dịch vụ và sửa chữa chiếc xe "Volga" Gaz-Z1029 phụ tùng trên cơ sở sẵn sàng.
Hướng dẫn cung cấp dữ liệu kỹ thuật cơ bản của xe và tập hợp, cung cấp tư vấn về bảo trì và sửa chữa, cũng như các hướng dẫn trên tháo gỡ, lắp ráp, điều chỉnh, xử lý sự cố và sửa chữa chúng.Vấn đề: 1995
Tác giả: Hiệp hội sản xuất «Gaz»
Thể loại: Dịch vụ hướng dẫn sử dụng
Nhà xuất bản: "Quá" dòng "»
ISBN: 5-7-003-88686/DjVu (được công nhận đầy đủ) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 213


GAS-Z1029 GAS-Z1029 GAS-Z1029


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: