Xe "Volga" Gaz-24-10.
Sổ tay này được thiết kế để làm quen các nhân viên của ô tô, trạm dịch vụ và cửa hàng sửa chữa để dịch vụ và sửa chữa chiếc xe "Volga" Gaz-24-10 trên cơ sở các bộ phận hoàn tất.
Hướng dẫn cung cấp dữ liệu kỹ thuật cơ bản của xe và thiết bị của nó, cung cấp tư vấn về bảo trì và sửa chữa, cũng như các hướng dẫn trên tháo gỡ, lắp ráp, điều chỉnh, xác định các vấn đề và giải quyết chúng.


Vấn đề: 198H g.
Tác giả: nhóm tác giả
Nhà xuất bản: Vneštorgizdat.
Định dạng: Jpeg + TIFF
Số trang: 188
Chất lượng: quét trang


Xe Xe Xe


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: