XE Ô TÔ GAZ. Dữ liệu nói chung.
Album này bao gồm mô tả kỹ thuật của xe và động cơ, sản xuất ô tô Gorky, cũng như xe, ngưng nhưng vẫn còn có sẵn.Ngày phát hành: 1961
Tác giả: ed. V. V. Knyazev
Nhà xuất bản: Gorky cuốn sách nhà xuất bản "/ DjVu (được công nhận đầy đủ) + DOC
Chất lượng: văn bản được công nhận (OCR)
Số trang: 70


Các dữ liệu chung của Gaz-a3868af756e2-jpg Các dữ liệu chung của Gaz-f47ea1a3f444-jpg Các dữ liệu chung của Gaz-16df27f363b0-jpg Các dữ liệu chung của Gaz-58ab2d6057fe-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: