Volga Gaz-3110: Dịch vụ và sửa chữa.
Hướng dẫn này cung cấp một mô tả chi tiết các tính năng của Volga Gaz-3110, cung cấp các khuyến nghị cho xe hơi chăm sóc, bảo trì và khắc phục sự cố. Và cũng mô tả chi tiết cụ thể sửa chữa tất cả hệ thống và các đơn vị của xe.


Năm: 2007
Tác giả: A. Zolotnickiy
Các trang: 228


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: