Một hướng dẫn để sửa chữa và bảo dưỡng khí SABLE
Hướng dẫn cung cấp một mô tả chi tiết của các hoạt động để sửa chữa Gaz "Sobol" (Gaz-2752,-2217,-22171, với động cơ ZMZ-4063 hoặc khí-560) và bảo trì của nó. Các hướng dẫn Mô tả các thực tiễn tốt nhất cho việc duy trì, xử lý sự cố, và chẩn đoán tham khảo thông tin cho các sản phẩm dùng. Cuốn sách này là replete với hình ảnh màu và sơ đồ.


Kích thước: 51.9 Mb


Chủ đề tương tự: