M-20 "Pobeda", một loạt các áp phích trên 16 tờ.
Album đầy màu sắc trên xe m-20 "Pobeda" (Gaz-20 "Pobeda")-cái gọi là "2 dòng" với "hai tầng" fal′šradiatornoj lưới.


Ngày phát hành: 1949
Tác giả: Kuniaev N.a.
/ DJVU

Kích thước: 47 Mb


Poster loạt xe m-20 Poster loạt xe m-20 Poster loạt xe m-20


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: