KHÍ với zmz-4062.10-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Này điều khiển bằng tay hệ thống động cơ zmz-4062.10 với tiêm mica 5.4 mô tả hệ thống chẩn đoán on-board, cho phép bạn để xác định nhiều người trong số các sự cố trong hệ thống điều khiển.
Mô tả các thành phần của hệ thống quản lý và cung cấp thông tin về làm thế nào để sử dụng hệ thống chẩn đoán trên tàu để hiển thị thông điệp về phát hiện thất bại.
Cung cấp một tìm kiếm mạch của hệ thống điều khiển khiếm khuyết.
Cho các chuyên gia tham gia vào bảo trì và sửa chữa xe động cơ ZMZ-4062.10 xăng bộ chế hòa khí động cơ và trình điều khiển.


Vấn đề: 1999, 2005
Tác giả: Công Teremâkin. Ở N. Tupikin,
Số trang: 95
Chất lượng: quét trang
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 678.62 Kb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: