Volga Gaz-24-an chính thức brochure.
Chính thức tài liệu in/ngày autoexport trên chiếc xe của bạn, nhà máy sản xuất Gorky xe "Volga" Gaz-24 "sedan. đặc biệt chú ý là một số yếu tố khác thường của các phụ kiện ngoại thất và nội thất của xe có động cơ.


Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha
Kích thước: 25.58 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: