GAZ ngày 12-53 thiết bị, bảo trì, sửa chữa xe.
Cuốn sách cung cấp cho giới thiệu tóm tắt đặc điểm của chiếc xe, các tính năng thiết kế, tư vấn về bảo trì và sửa chữa. Mô tả các trục trặc có thể và loại bỏ của họ. Phác thảo của các sửa chữa đơn giản của thiết bị.
Cuốn sách được thiết kế cho các chuyên gia của giao thông vận tải động cơ, có thể hữu ích cho chủ sở hữu của phương tiện giao thông cá nhân.


Kích thước: 4,92 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]