Một đa phương tiện hướng để bảo trì, sửa chữa và hành khách xe GAZ 3110 chứa các đặc điểm kỹ thuật đầy đủ của xe, hướng dẫn sử dụng của nó và thực hiện theo lịch trình bảo trì. Trong các phần riêng lẻ của hướng dẫn sử dụng được minh họa và mô tả hệ thống xe: dầu bôi trơn, làm mát, Hệ thống nhiên liệu và phanh, cũng như các động cơ, hộp số, chỉ đạo và khung gầm ô, cơ thể và điện Gaz-3110.Kích thước: 65.14 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: