Ford Expedition (F-150, F-250) / 1997-2002 Lincoln Navigator-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn sửa chữa xe hơi Ford Expedition/Ford F-150/F-250 Ford/Lincoln Navigator (sản xuất từ năm 1997 đến năm 2002). Bao gồm dây sơ đồ và biểu đồ. Trong tiếng Anh, với minh họa. Bao gồm 2WD và 4WD mô hình.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng:.HTML
Kích thước: 87.29 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: