Hướng dẫn sử dụng/bảo trì hướng dẫn sử dụng, thiết bị và sửa chữa xe Ford Focus, tập trung Turnier từ động cơ khác được sản xuất từ tháng 10 năm 1998. Trong sổ tay này là những đặc điểm kỹ thuật chính của đơn vị, hải lý một giờ và hệ thống của xe. Chi tiết và pooperacionno đặt ra chuỗi các tháo gỡ và lắp ráp thành phần và các hội đồng với biện pháp an ninh, đo lường các tham số cần thiết. Ở phần cuối của mỗi phần được đưa ra danh sách có thể lỗi, nguyên nhân và phương pháp của sự xuất hiện và sửa chữa.


Loại: PDF
Kích thước: 38.7 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: