Ford Granada-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Mô tả làm thế nào để sửa chữa các mô hình động cơ:
cách 1.7 l/54 kW (73 HP)
2.0 l/73 kW (99 HP)
2.3 l/79 kW (108 HP)
2.7 l/99 kW (135 HP)
2.8 l/118 kW (161 HP)Kích thước: 27.00 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: