Ford Sierra 1,3 1.6 cách 1.8 2.0 l 1982-1989-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn này là sách giáo khoa cho sửa chữa, bảo trì và xe hơi chăm sóc loạt Ford Sierra.
Cuốn sách biên soạn bởi một đội các nhà xuất bản tiếng Anh Autodata dựa trên kinh nghiệm thực tế, bảo trì và sửa chữa xe.
Mô tả thiết bị mục đích và nguyên tắc của các cơ chế, hội đồng và hệ thống. Cung cấp một tổng quan về các giải pháp công nghệ và xây dựng, áp dụng trong các mô hình Ford Sierra. Xem các phương pháp để xác định các trục trặc và hành động để giải quyết chúng.
Hướng dẫn này bắt đầu với một mô tả về các tác phẩm cho việc chăm sóc và bảo dưỡng xe Ford Sierra; sau đây là các hướng dẫn chi tiết để sửa chữa và đại tu của xe.
Mỗi chương bắt đầu với một phần "Giới thiệu", theo sau là "thiết bị và vật liệu". Trước khi bạn bắt đầu, chúng tôi đề nghị bạn đọc những phần này, khi họ có một cảnh báo rằng một số hoạt động rất phức tạp và đòi hỏi kỹ năng chuyên môn và các công cụ.
Được thiết kế cho cơ khí tự động chuyên nghiệp, hạm đội xe tải, trạm dịch vụ. Đó khuyến cáo như là một sách giáo khoa cho học sinh và giáo viên của trường đại học và cao đẳng của động cơ hướng. Có thể cũng có thể hữu ích cho một loạt các chủ sở hữu xe muốn đạt được kiến thức về thích hợp sửa chữa và bảo dưỡng xe có động cơ.Kích thước: 7.64 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: