Hướng dẫn kỹ thuật cho chủ sở hữu xe hơi và xe hơi repairer, bảo dưỡng xe và Ford Fiesta (1986) được trang bị với xăng và động cơ diesel.


Kích thước: 26.24 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: