Ford Bronco II, Explorer, Ranger 1983-1994-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
FORD BRONCO II, EXPLORER, RANGER, 1983-94. Các mô hình động cơ xăng: 2.0; 2.3; 2,8; 2,9; 3,0; 4.0 l các mô hình với động cơ diesel: 2.2; 2.3 l hướng dẫn sử dụng.
Hướng dẫn này thảo luận về làm thế nào để sửa chữa các FORD BRONCO II, EXPLORER, RANGER, 1983-94, cũng như trục trặc, chẩn đoán và sửa chữa chúng.
Hướng dẫn Mô tả việc thiết kế của chiếc xe được đặt chi tiết hội đồng khác nhau và một cách nhất quán-chọn chiến dịch, sửa chữa và điều chỉnh hoạt động trên xe. Mô tả kỹ thuật để làm việc tại một hội thảo chuyên gia, bằng cách sử dụng thiết bị đặc biệt. Cũng cung cấp các khuyến nghị cụ thể cho việc chăm sóc của một chiếc xe trong một hội thảo về nhà.
Hướng dẫn này dành cho kỹ thuật chủ sở hữu xe có thẩm quyền và công nhân.


Kích thước: 57.7 Mb
Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: