Hoạt động, sửa chữa hướng dẫn sử dụng đầy màu sắc và cấu trúc của Ford Mondeo thế hệ thứ ba, thuộc về các phân đoạn với một 1.6 lít xăng dầu động cơ (110 và 125 HP); 2.0-lít (145 HP); 2.3 lít (161 HP); 2.5 lít (220 hp) và động cơ diesel động cơ 1.8 lít (100 và 125 HP); 2.0 lít (140 hp) và 2,2 lít (170 HP).
Sổ tay này mô tả thiết bị xe Ford và mô tả các thực tiễn tốt nhất để sửa chữa và bảo trì của nó. Một phần riêng biệt sẽ giúp bạn xử lý chủ sở hữu xe hơi với các trục trặc trong cách, giới thiệu các phương pháp chẩn đoán và loại bỏ.
Kỹ thuật hoạt động để điều chỉnh các đơn vị, lắp ráp và tháo gỡ của họ, sửa chữa xe được mô tả trong sách hướng dẫn và được đặc trưng bởi sự phức tạp của công việc, số lượng người biểu diễn, nơi làm việc và lượng thời gian cần thiết để hoàn thành chúng, cần thiết.


Phát hành: 2010/DjVu


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: