Hướng dẫn sử dụng (đa phương tiện) sửa chữa và bảo dưỡng xe Ford Mondeo (1997 - 2000), chứa các thông số kỹ thuật đầy đủ và hướng dẫn cho hoạt động của xe. Tiết lộ bí mật ít được biết đến của việc khai thác của Mondeo. Tất cả điều này cho một mô tả chi tiết về sửa chữa và bảo dưỡng xe, đi kèm với minh họa đầy màu sắc.


Chủ đề tương tự: