Hướng dẫn sử dụng (đa phương tiện) sửa chữa và bảo trì của Ford Sierra (1982-1993), chứa các đặc điểm kỹ thuật đầy đủ và hướng dẫn cho hoạt động của xe. Tiết lộ ít được biết đến bí mật của việc khai thác của Sierra. Tất cả điều này cho một mô tả chi tiết về bảo trì và sửa chữa, đi kèm với minh họa màu sắc.


Loại: .exe
Kích thước: 99.3 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: