600 Fiat Seicento 1955-1969-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Các thông tin kỹ thuật về xe Fiat 600 năm 1955 đến 1969 với việc phát hành của năm.


Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha
Kích thước: 13,6 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: