Izh 21261 "Fabula"-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn cung cấp thông tin về bảo trì và sửa chữa xe hơi izh-21261 "Fabula", trang bị động cơ četyrehcilindrovymi 1.6; hướng dẫn sử dụng 1.7 l mô tả chi tiết các tính năng của hoạt động, thiết kế và các hệ thống cơ bản của xe.
Khuyến nghị để bảo trì và sửa chữa. Tuyệt vời chú ý trả cho chăm sóc xe, sự lựa chọn của nhạc cụ, mua lại phụ tùng.
Có vấn đề tiêu biểu, nguyên nhân và giải pháp của họ.
Trên cơ sở các thông tin chứa trong cuốn sách, chủ sở hữu của chiếc xe có thể thực hiện các sửa chữa khó khăn khác nhau mà không đi đến một trung tâm sửa chữa và động cơ.Kích thước: 115.2 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: