Maserati Biturbo-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
2.0 L.
BITURBO
-coupe
-S coupe
-2 Spyder
-2 .0i coupe
-Si coupe
-2 .0i Spyder
-420
-420 S
Varianti-MABC ®-sửa đổi MABC ®
-420 (i)
420-Si
2,24 v.
422

2.5 L.
BITURBO
-SE
-Spyder
-425
Phiên bản Varianti-Hoa Kỳ-Mỹ

2,8 L.
Spyder tôi
228 S 430
Karif
Phiên bản Varianti-Mỹ/CH/S-Mỹ/CH/S


Ngôn ngữ: tiếng ý
Kích thước: 246.16 Mb


Tải về hướng dẫn này bằng cách làm theo các liên kết dưới đây:
Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: