HAFEI động cơ Brio-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn sửa chữa và bảo dưỡng xe Hafei Brio bao gồm một mô tả về các đặc tính của các bộ phận xe, tháo dỡ, cài đặt, thử nghiệm, xử lý sự cố kỹ thuật, và các thông tin khác. Hướng dẫn này dành cho sử dụng bởi trình điều khiển và nhân viên bảo trì, nó có thể cũng được sử dụng bởi các kỹ sư trong kỹ thuật ô tô.


Loại: PDF
Kích thước: 6.83 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: