Cung cấp một bản sao điện tử hướng dẫn kỹ thuật cho xe hơi Willys MB.Vấn đề: năm 1942
Tác giả: Willys-Overland Motors, Inc., Toledo, Ohio, Mỹ.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga


Bộ chiến tranh-1/4-tấn 4 x 4 xe tải (WILLYS mô hình OVERLAND MB) - 86cbab3fef9e - jpg Bộ chiến tranh-1/4-tấn 4 x 4 xe tải (WILLYS mô hình OVERLAND MB) - 23fe68ea3543 - jpg Bộ chiến tranh-1/4-tấn 4 x 4 xe tải (WILLYS mô hình OVERLAND MB) - 4fd471a2da58 - jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: