Cung cấp một bản sao điện tử hướng dẫn kỹ thuật cho xe hơi Willys MB và Ford GPW.Vấn đề: năm 1944
Tác giả: Bộ chiến tranh

Ngôn ngữ: tiếng Anh


Bộ chiến tranh-1/4-tấn 4 x 4 xe tải (WILLYS OVERLAND MODEL MB và mô hình FORD GPW) - 45b1130c9619 - jpg Bộ chiến tranh-1/4-tấn 4 x 4 xe tải (WILLYS OVERLAND MODEL MB và mô hình FORD GPW) - c759cfa209bc - jpg Bộ chiến tranh-1/4-tấn 4 x 4 xe tải (WILLYS OVERLAND MODEL MB và mô hình FORD GPW) - ef2324984ab9 - jpgVăn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: